आज BSNL महाराष्ट्राने 12513 भारतनेट फेज-II GPs मध्ये 5 सरकारी संस्था कनेक्शनसाठी *MahaIT, महाराष्ट्र सरकार* सोबत करार केला.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
आज BSNL महाराष्ट्राने 12513 भारतनेट फेज-II GPs मध्ये 5 सरकारी संस्था कनेक्शनसाठी *MahaIT, महाराष्ट्र सरकार* सोबत करार केला. Image

आज BSNL महाराष्ट्राने 12513 भारतनेट फेज-II GPs मध्ये 5 सरकारी संस्था कनेक्शनसाठी *MahaIT, महाराष्ट्र सरकार* सोबत करार केला.

 *एकूण प्रकल्प खर्च रु.  260 कोटी*

 हे शक्य झाले आदरणीय श्री रोहित शर्मा सर CGM MH, श्रीमती ज्योत्स्ना एक्का , GM CFA, महाराष्ट्र यांच्या वेळेवर इनपुट, मार्गदर्शन आणि निर्देशांमुळे, 2 ठिकाणी यशस्वी POC केले गेले आणि नंतर सामंजस्य कराराच्या अटी आणि शर्तींना अंतिम रूप देण्यासाठी महाआयटीसोबत कठोर पाठपुरावा, श्री महारुद्र हांचाटे, एम एस, ओएसडी to सीजीएम, श्री एन एस चव्हाण डीजीएम ईबी गोल्ड, श्री दीपक बंगेरा, एजीएम सीएफए यांच्याकडून मन वळवणे/मॅरेथॉन बैठका घेण्यात आल्या.

 सर्वांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.