*बीएसएनएलने कर्मचाऱ्यांना विविध कर्जे देण्यासाठी IDBI बँकेसोबत सामंजस्य करार केला.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
Microsoft Word - Document1 - MoU IDIBI_compressed-9

*बीएसएनएलने कर्मचाऱ्यांना विविध कर्जे देण्यासाठी IDBI बँकेसोबत सामंजस्य करार केला.* BSNL व्यवस्थापनाने 21.08.2023 रोजी IDBI बँकेसोबत सामंजस्य करार केला आहे.  या सामंजस्य कराराद्वारे, BSNL कर्मचारी IDBI बँकेकडून विविध कर्ज घेऊ शकतात.  कॉम्रेड्सच्या संदर्भासाठी सामंजस्य कराराची प्रत सोबत जोडली आहे. *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*