*नॉन-एक्झिक्युटिव्हजना IQ च्या वाटपातील (Allotment) भेदभाव संपवा - BSNLEU संचालक (HR) यांना पत्र लिहिले.*

23-08-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
106
*नॉन-एक्झिक्युटिव्हजना IQ च्या वाटपातील (Allotment) भेदभाव संपवा - BSNLEU संचालक (HR) यांना पत्र लिहिले.* Image

*नॉन-एक्झिक्युटिव्हजना IQ च्या वाटपातील (Allotment) भेदभाव संपवा - BSNLEU संचालक (HR) यांना पत्र लिहिले.*   बीएसएनएल व्यवस्थापन Inspection Quarter वाटप करताना भेदभावपूर्ण धोरण अवलंबत आहे.  एक्झिक्युटिव्हसाठी IQ वाटप केले जात असताना, नॉन-एक्झिक्युटिव्हना ते नाकारले जात आहेत.  ज्यांना वैद्यकीय उपचार, मुलांच्या मुलाखती इत्यादींसाठी शहरे आणि गावांमध्ये जावे लागते, त्यांना व्यवस्थापनाच्या भेदभावपूर्ण धोरणामुळे आयक्यू मिळू शकत नाही.  BSNLEU ने संचालक (HR) यांना पत्र लिहून हा भेदभाव दूर करण्याची आणि नॉन-एक्झिक्युटिव्हनाही IQ चे वाटप सुनिश्चित करण्याची मागणी केली आहे.  *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*