*BSNL ने महत्वपुर्ण चांद्रयान-3 मोहीम दरम्यान पुरवलेल्या टेलिकॉम सुविधा बद्दल ISRO ने BSNL टीम ला धन्यवाद दिले आहे.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*BSNL ने महत्वपुर्ण चांद्रयान-3 मोहीम  दरम्यान पुरवलेल्या टेलिकॉम सुविधा बद्दल ISRO ने BSNL टीम ला धन्यवाद दिले आहे. Image

*BSNL ने महत्वपुर्ण चांद्रयान-3 मोहीम  दरम्यान पुरवलेल्या टेलिकॉम सुविधा बद्दल ISRO ने BSNL टीम ला धन्यवाद दिले आहे.