BSNLEU CHQ च्या सतत दबावामुळे वैदकीय सुविधा चांगल्या मिळाव्यात ह्या साठी चांगले हॉस्पिटल पॅनल वर आणण्यासाठी स्पष्ट सूचना BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस कडून देण्यात आल्या आहेत. Thanks to CHQ
By

BSNLEU MH

Lorem ips
BSNLEU CHQ च्या सतत दबावामुळे वैदकीय सुविधा चांगल्या मिळाव्यात ह्या साठी  चांगले हॉस्पिटल पॅनल वर आणण्यासाठी स्पष्ट सूचना BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस कडून देण्यात आल्या आहेत. Thanks to CHQ  Image

BSNLEU CHQ च्या सतत दबावामुळे वैदकीय सुविधा चांगल्या मिळाव्यात ह्या साठी  चांगले हॉस्पिटल पॅनल वर आणण्यासाठी स्पष्ट सूचना BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस कडून देण्यात आल्या आहेत. Thanks to CHQ