*ध्वजवंदन/विशेष सभा/रॅली इत्यादी आयोजित करून मे दिन साजरा करा*

26-04-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
131
*ध्वजवंदन/विशेष सभा/रॅली इत्यादी आयोजित करून मे दिन साजरा करा* Image

 BSNLEU दरवर्षी मे दिवस उत्साहाने पद्धतीने पाळते.  या अनुषंगाने, CHQ सर्व परीमंडळ आणि जिल्हा संघटनांना यावर्षीचा मे दिन प्रभावीपणे साजरा करण्याचे आवाहन करते.  BSNLEU चा लाल ध्वज सर्व परीमंडळांमध्ये आणि BAs/OA मध्ये फडकवला जाऊ शकतो.  सर्व BA मध्ये विशेष मे डे सभा आयोजित केल्या जाऊ शकतात.  याशिवाय, शक्य असेल तेथे केंद्रीय कामगार संघटना आणि इतर बंधु कामगार संघटनांसोबत रॅली आणि सार्वजनिक सभा आयोजित करून मे दिन साजरा केला जाऊ शकतो.

 *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*