*विशेष JTO LICE - पात्र उमेदवारांना संधी द्या, जेथे निवडलेले उमेदवार जॉईन झालेले नाहीत - GS, BSNLEU, CMD BSNL यांना विनंती केली.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*विशेष JTO LICE - पात्र उमेदवारांना संधी द्या, जेथे निवडलेले उमेदवार जॉईन झालेले नाहीत - GS, BSNLEU, CMD BSNL यांना विनंती केली.*    Image

*विशेष JTO LICE - पात्र उमेदवारांना संधी द्या, जेथे निवडलेले उमेदवार जॉईन झालेले नाहीत - GS, BSNLEU, CMD BSNL यांना विनंती केली.*  

BSNLEU ने घेतलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे विशेष JTO LICE घेण्यात आली.  यामुळे JTO LICE साठी उपलब्ध नसलेल्या परीमंडळांच्या उमेदवारांना मदत झाली.  BSNLEU च्या मागणीनुसार, विशेष JTO LICE 18.12.2022 रोजी घेण्यात आली.  या विशेष JTO LICE मध्ये 426 उमेदवारांची निवड झाली आहे.  परंतु, काही निवडक उमेदवार प्रशिक्षणात सहभागी झाले नाहीत.  BSNLEU ने आधीच CMD BSNL यांना पत्र लिहून पुढील पात्र उमेदवारांना संधी द्यावी अशी मागणी केली आहे, जेथे निवडलेले उमेदवार प्रशिक्षणात सामील झाले नाहीत.  कॉ.पी.अभिमन्यू, जीएस यांनी श्री पी.के.पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल यांची भेट घेतली व आज (०४.०९.२०२३) ही मागणी पुन्हा एकदा मांडली. पदे रिक्त ठेवू नयेत, असा युक्तिवाद सरचिटणीसांनी केला.  सीएमडी बीएसएनएल यांनी बीएसएनएलईयूच्या या मागणीकडे लक्ष देण्याचे मान्य केले.  *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*