*कॉम्रेड BSNL च्या CSC BSNL स्टाफ किंवा सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना चालविण्यासाठी देणे बाबत CCM मधील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी CGM सर यांना पुन्हा विनंती करण्यात आली आहे.*

06-09-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
156
*कॉम्रेड BSNL च्या CSC BSNL स्टाफ किंवा सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना चालविण्यासाठी देणे बाबत CCM मधील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी CGM सर यांना पुन्हा विनंती करण्यात आली आहे.* Image

*कॉम्रेड BSNL च्या CSC BSNL स्टाफ किंवा सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना चालविण्यासाठी देणे बाबत CCM मधील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी CGM सर यांना पुन्हा विनंती करण्यात आली आहे.*