*कॉम्रेड BSNL च्या CSC BSNL स्टाफ किंवा सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना चालविण्यासाठी देणे बाबत CCM मधील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी CGM सर यांना पुन्हा विनंती करण्यात आली आहे.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*कॉम्रेड BSNL च्या CSC BSNL स्टाफ किंवा सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना चालविण्यासाठी देणे बाबत CCM मधील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी CGM सर यांना पुन्हा विनंती करण्यात आली आहे.* Image

*कॉम्रेड BSNL च्या CSC BSNL स्टाफ किंवा सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना चालविण्यासाठी देणे बाबत CCM मधील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी CGM सर यांना पुन्हा विनंती करण्यात आली आहे.*