जगाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत गौतम बुद्ध यांना कोटी कोटी नमन व बुद्ध पौर्णिमा निमित्त सर्व कर्मचारी वर्गाला हार्दिक शुभेच्छा.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
जगाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत गौतम बुद्ध यांना कोटी कोटी नमन व बुद्ध पौर्णिमा निमित्त सर्व कर्मचारी वर्गाला हार्दिक शुभेच्छा. Image

जगाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत गौतम बुद्ध यांना कोटी कोटी नमन व बुद्ध पौर्णिमा निमित्त सर्व कर्मचारी वर्गाला हार्दिक शुभेच्छा.