*कॉम्रेड नागेशकुमार नलावडे जी अध्यक्ष BSNLEU महाराष्ट्र परिमंडळ यांच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र परिमंडळ BSNLEU बँक अकाउंट चा QR कोड निर्माण करण्यात आला आहे. इच्छुक कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी व पदाधिकारी हया QR चा वापर करून संघटनेला डोनेशन देऊ शकतात*

02-06-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
107
IMG-20230602-WA0132

*कॉम्रेड नागेशकुमार नलावडे जी अध्यक्ष BSNLEU महाराष्ट्र परिमंडळ यांच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र परिमंडळ BSNLEU बँक अकाउंट चा QR कोड निर्माण करण्यात आला आहे. इच्छुक कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी व पदाधिकारी हया QR चा वापर करून संघटनेला डोनेशन देऊ शकतात*