*सर्कल CCM आणि स्थानिक परिषदांची LCM रचना नसलेली BA/OA- परीमंडळ सचिवांना विनंती आहे की त्यांनी त्वरित CHQ ला तपशील पाठवावा.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*सर्कल CCM आणि स्थानिक परिषदांची LCM  रचना नसलेली BA/OA- परीमंडळ सचिवांना विनंती आहे की त्यांनी त्वरित CHQ ला तपशील पाठवावा.* Image

*सर्कल CCM आणि स्थानिक परिषदांची LCM  रचना नसलेली BA/OA- परीमंडळ सचिवांना विनंती आहे की त्यांनी त्वरित CHQ ला तपशील पाठवावा.*

 01.09.2023 रोजी ऑनलाइन झालेल्या CEC बैठकीत, CHQ च्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की, काही परीमंडळांमध्ये, परीमंडळ परिषद आणि स्थानिक परिषदांची व्यवस्थापनाद्वारे अद्याप स्थापना झालेली नाही.  परंतु, अशी प्रकरणे सीएचक्यूच्या निदर्शनास आणून दिलेली नाहीत.  म्हणून, परीमंडळ सचिवांना विनंती आहे की ज्या प्रकरणांमध्ये मंडळ, BA आणि OA प्रशासनाने परिषदा स्थापन केल्या नाहीत अशा प्रकरणांचा तपशील त्वरित पाठवा.  हे अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी कॉर्पोरेट व्यवस्थापनावर दबाव आणण्यासाठी CHQ काम करेल. *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*