*कॉम्रेड,* *सातारा BA च्या FTTH टार्गेट बद्दल अन्यायकारक आदेश ची तक्रार CGM साहेब यांना परिमंडळ च्या वतीने करण्यात आली.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*कॉम्रेड,*    *सातारा BA च्या FTTH टार्गेट बद्दल अन्यायकारक आदेश ची तक्रार CGM साहेब यांना परिमंडळ च्या वतीने करण्यात आली.* Image

*कॉम्रेड,*

 *सातारा BA च्या FTTH टार्गेट बद्दल अन्यायकारक आदेश ची तक्रार CGM साहेब यांना परिमंडळ च्या वतीने करण्यात आली.*