*CMD साहेबांच्या आश्वासन नंतर 11.05.2023 रोजी immunity च्या बाबतीतले आंदोलन पुढे ढकलण्यात आले आहे त्याची सर्व जिल्हा सचिव यांनी नोंद घ्यावी.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*CMD साहेबांच्या आश्वासन नंतर 11.05.2023 रोजी immunity च्या बाबतीतले आंदोलन पुढे ढकलण्यात आले आहे त्याची सर्व जिल्हा सचिव यांनी नोंद घ्यावी.* Image

*CMD साहेबांच्या आश्वासन नंतर 11.05.2023 रोजी immunity च्या बाबतीतले आंदोलन पुढे ढकलण्यात आले आहे त्याची सर्व जिल्हा सचिव यांनी नोंद घ्यावी.*