*कॉम्रेड भोपाळ CEC मध्ये चर्चेला आलेले मुद्दे व काही मुद्द्यांवर Circle Union ला कारवाई करायची आहे. हया परिपत्रक नुसार वेळोवेळी सूचना परिमंडळ कडून जारी करण्यात येतील याची आपण नोंद घ्यावी*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*कॉम्रेड भोपाळ CEC मध्ये चर्चेला आलेले मुद्दे व काही मुद्द्यांवर Circle Union ला कारवाई करायची आहे. हया परिपत्रक नुसार वेळोवेळी सूचना परिमंडळ कडून जारी करण्यात येतील याची आपण नोंद घ्यावी*  Image

*कॉम्रेड भोपाळ CEC मध्ये चर्चेला आलेले मुद्दे व काही मुद्द्यांवर Circle Union ला कारवाई करायची आहे. हया परिपत्रक नुसार वेळोवेळी सूचना परिमंडळ कडून जारी करण्यात येतील याची आपण नोंद घ्यावी*