*कॉम्रेड, ऑनलाईन अटेडान्स मुळे काही ठिकाणी Special Casual Leave (Society डायरेक्टर व अपंग कर्मचारी) बाबत कॅलरिफिकेशन ची आवश्यकता आहे. हा मुद्दा कॉर्पोरेट ऑफिस ला प्रलंबित आहे. हया अनुषंगाने महासचिव यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती महाराष्ट्र परिमंडळ कडून करण्यात आली आहे.*

16-05-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
122
*कॉम्रेड, ऑनलाईन अटेडान्स मुळे काही ठिकाणी Special Casual Leave (Society डायरेक्टर व अपंग कर्मचारी) बाबत कॅलरिफिकेशन ची आवश्यकता आहे. हा मुद्दा कॉर्पोरेट ऑफिस ला प्रलंबित आहे. हया अनुषंगाने महासचिव यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती महाराष्ट्र परिमंडळ कडून करण्यात आली आहे.* Image

*कॉम्रेड, ऑनलाईन अटेडान्स मुळे काही ठिकाणी Special Casual Leave (Society डायरेक्टर व अपंग कर्मचारी) बाबत कॅलरिफिकेशन ची आवश्यकता आहे. हा मुद्दा कॉर्पोरेट ऑफिस ला प्रलंबित आहे. हया अनुषंगाने महासचिव यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती महाराष्ट्र परिमंडळ कडून करण्यात आली आहे.*