कॉम्रेड नादुरुस्त कॉम्पुटर किंवा संबंधित उपकरणे बाबतीत आज परिमंडळ च्या वतीने GM CFA यांना पत्र देण्यात आले व योग्यत्या सूचना BA व OA लेव्हल देण्यासाठी ही विनंती करण्यात आली.

23-09-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
88
कॉम्रेड नादुरुस्त कॉम्पुटर किंवा संबंधित उपकरणे बाबतीत आज परिमंडळ च्या वतीने GM CFA यांना पत्र देण्यात आले व योग्यत्या सूचना BA व OA लेव्हल देण्यासाठी ही विनंती करण्यात आली. Image

कॉम्रेड नादुरुस्त कॉम्पुटर किंवा संबंधित उपकरणे बाबतीत आज परिमंडळ च्या वतीने GM CFA यांना पत्र देण्यात आले व योग्यत्या सूचना BA व OA लेव्हल देण्यासाठी ही विनंती करण्यात आली.