*परिमंडळ ला अशा तक्रारी मिळायल्या आहेत की कंट्रोल्लिंग अधिकारी यांच्या चुकीमुळे किंवा ऑगस्ट महिन्याचे लिव्ह स्टेटमेंट व्यवस्थित न भरल्या कारणाने काही नॉन एक्सएकटिव्ह कर्मचारी यांची संप्टेंबर महिन्याचा पगार कापला गेला आहे.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
 *परिमंडळ ला अशा तक्रारी मिळायल्या आहेत की कंट्रोल्लिंग अधिकारी यांच्या चुकीमुळे  किंवा ऑगस्ट महिन्याचे लिव्ह स्टेटमेंट व्यवस्थित न भरल्या कारणाने काही नॉन एक्सएकटिव्ह कर्मचारी यांची संप्टेंबर महिन्याचा पगार कापला गेला आहे.*  Image

*कॉम्रेड,*   

*परिमंडळ ला अशा तक्रारी मिळायल्या आहेत की कंट्रोल्लिंग अधिकारी यांच्या चुकीमुळे  किंवा ऑगस्ट महिन्याचे लिव्ह स्टेटमेंट व्यवस्थित न भरल्या कारणाने काही नॉन एक्सएकटिव्ह कर्मचारी यांची संप्टेंबर महिन्याचा पगार कापला गेला आहे.* 

*तरी संबंधित कर्मचारी यांनी आपला पगार सॅलरी क्लार्क कडून तपासून घ्यावा व काही त्रुटी असल्यास ताबडतोब सक्षम अधिकारी यांच्या नोटीस मध्ये आणाव्यात. उदया संप्टेंबर महिन्याचा पगार फायनल होणार आहे त्या आधी दुरुस्ती करून घ्यावी.*