*LICE निकालांचे पुनरावलोकन.*

03-10-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
91
*LICE निकालांचे पुनरावलोकन.*    Image

*LICE निकालांचे पुनरावलोकन.*  

JTO LICE, JE LICE आणि TT LICE 27.08.2023 रोजी आयोजित करण्यात आली होती.  काही उमेदवारांनी अभ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्न, चुकीची उत्तरे इत्यादींबाबत तक्रारी केल्या आहेत. कॉ.पी.अभिमन्यू, जीएस यांनी आज सुश्री समिता लुथरा, जीएम (रेक्ट.) यांच्याशी बोलून त्या तक्रारींच्या विचाराबाबत विचारणा केली.  जीएम (रेक्ट.) यांनी उत्तर दिले की तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेली समिती काम करत आहे आणि लवकरच पुनरावलोकन पूर्ण केले जाईल.  *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*