*कॉम्रेड,* *हैदराबाद येथील बैठकीचा संदर्भ देऊन परिमंडळ च्या वतीने आज कॉन्ट्रॅक्ट लेबर Circular जारी करत आहोत. तरी आपण हया Circular ची योग्य ती दखल घेऊन CCWF ला संपूर्ण सहकार्य करावे ही विनंती*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*कॉम्रेड,*   *हैदराबाद येथील बैठकीचा संदर्भ देऊन परिमंडळ च्या वतीने आज कॉन्ट्रॅक्ट लेबर Circular जारी करत आहोत. तरी आपण हया Circular ची योग्य ती दखल घेऊन CCWF ला संपूर्ण सहकार्य करावे ही विनंती* Image

*कॉम्रेड,*

*हैदराबाद येथील बैठकीचा संदर्भ देऊन परिमंडळ च्या वतीने आज कॉन्ट्रॅक्ट लेबर Circular जारी करत आहोत. तरी आपण हया Circular ची योग्य ती दखल घेऊन CCWF ला संपूर्ण सहकार्य करावे ही विनंती*