कॉम्रेड परिमंडळ प्रशासन सतत युनियन व असोसिएशन ला बेजबाबदार म्हणून संबोधत आहे. आज परिमंडळ च्या वतीने पुन्हा एक खरमरीत पत्र देत ईशारा देण्यात आला आहे. आता संघर्ष अटल आहे.

19-10-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
151
कॉम्रेड परिमंडळ प्रशासन सतत युनियन व असोसिएशन ला बेजबाबदार म्हणून संबोधत आहे. आज परिमंडळ च्या वतीने पुन्हा एक खरमरीत पत्र देत ईशारा देण्यात आला आहे. आता संघर्ष अटल आहे. Image

कॉम्रेड परिमंडळ प्रशासन सतत युनियन व असोसिएशन ला बेजबाबदार म्हणून संबोधत आहे. आज परिमंडळ च्या वतीने पुन्हा एक खरमरीत पत्र देत ईशारा देण्यात आला आहे. आता संघर्ष अटल आहे.