कॉम्रेड परिमंडळ प्रशासन सतत युनियन व असोसिएशन ला बेजबाबदार म्हणून संबोधत आहे. आज परिमंडळ च्या वतीने पुन्हा एक खरमरीत पत्र देत ईशारा देण्यात आला आहे. आता संघर्ष अटल आहे.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
कॉम्रेड परिमंडळ प्रशासन सतत युनियन व असोसिएशन ला बेजबाबदार म्हणून संबोधत आहे. आज परिमंडळ च्या वतीने पुन्हा एक खरमरीत पत्र देत ईशारा देण्यात आला आहे. आता संघर्ष अटल आहे. Image

कॉम्रेड परिमंडळ प्रशासन सतत युनियन व असोसिएशन ला बेजबाबदार म्हणून संबोधत आहे. आज परिमंडळ च्या वतीने पुन्हा एक खरमरीत पत्र देत ईशारा देण्यात आला आहे. आता संघर्ष अटल आहे.