*लवकर निघून जाण्यासाठी आणि उशीरा हजेरीसाठी पगाराची कपात - BSNLEU ने CMD BSNL ला पत्र लिहून रजा कपात करण्याच्या पूर्वीच्या प्रणालीचे आणखी काही काळ अनुसरण करण्याची आणि पगाराची कपात परत करण्याची विनंती केली.*

20-10-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
104
*लवकर निघून जाण्यासाठी आणि उशीरा हजेरीसाठी पगाराची कपात - BSNLEU ने CMD BSNL ला पत्र लिहून रजा कपात करण्याच्या पूर्वीच्या प्रणालीचे आणखी काही काळ अनुसरण करण्याची आणि पगाराची कपात परत करण्याची विनंती केली.*    Image

*लवकर निघून जाण्यासाठी आणि उशीरा हजेरीसाठी पगाराची कपात - BSNLEU ने CMD BSNL ला पत्र लिहून रजा कपात करण्याच्या पूर्वीच्या प्रणालीचे आणखी काही काळ अनुसरण करण्याची आणि पगाराची कपात परत करण्याची विनंती केली.*  

29.08.2023 च्या कॉर्पोरेट कार्यालयाच्या पत्रानुसार, ऑनलाइन हजेरी प्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबत, कर्मचार्‍यांचे पगार लवकर निघणे आणि उशिरा निघणे हजेरीसाठी कापले जात आहे.  पूर्वीच्या OM दिनांक 02.09.2022 नुसार, फक्त लवकर निघणे आणि उशीरा हजेरीसाठी रजा कापली गेली.  BSNLEU च्या CHQ च्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की काही परीमंडळांमध्ये लवकर जाण्यासाठी आणि उशिरा हजेरीसाठी पगार कापण्यात आला आहे.  त्यामुळे बीएसएनएलईयूने आज सीएमडी बीएसएनएल यांना पत्र लिहून ही व्यवस्था कठोर असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.  BSNLEU ने CMD BSNL ला पूर्वीच्या कॉर्पोरेट ऑफिस OM चे अनुसरण करण्याची विनंती केली आहे ज्यानुसार रजा लवकर निघण्यासाठी आणि आणखी काही काळ उशिरा हजेरीसाठी कापली जाते.  BSNLEU ने CMD BSNL यांना कर्मचार्‍यांकडून कापलेला पगार परत करण्याची विनंती केली आहे.  *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*