*कॉम्रेड आपल्या मागणी नुसार ऑनलाइन हजेरी बाबत कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. तरी सर्वानी आपल्या समस्या मांडाव्यात जेणेकरून भविष्यात होणाऱ्या पे कट किंवा इतर अडचणीतुन आपल्याला मार्ग काढता येइल*

22-10-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
94
*कॉम्रेड आपल्या मागणी नुसार ऑनलाइन हजेरी बाबत कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. तरी सर्वानी आपल्या समस्या मांडाव्यात जेणेकरून भविष्यात होणाऱ्या पे कट किंवा इतर अडचणीतुन आपल्याला मार्ग काढता येइल* Image

*कॉम्रेड आपल्या मागणी नुसार ऑनलाइन हजेरी बाबत कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. तरी सर्वानी आपल्या समस्या मांडाव्यात जेणेकरून भविष्यात होणाऱ्या पे कट किंवा इतर अडचणीतुन आपल्याला मार्ग काढता येइल*