*02-11-2023 रोजी जास्तीत जास्त सर्वाना एकत्रीत करून संयुक्त जिल्हास्तरीय बैठका आयोजित करा.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*02-11-2023 रोजी जास्तीत जास्त सर्वाना एकत्रीत करून संयुक्त जिल्हास्तरीय बैठका आयोजित करा.*    Image

*02-11-2023 रोजी जास्तीत जास्त सर्वाना एकत्रीत करून संयुक्त जिल्हास्तरीय बैठका आयोजित करा.*   आधीच माहिती दिल्याप्रमाणे, संयुक्त मंचाने 02.11.2023 रोजी जिल्हा स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  या सभेसाठी संयुक्त मंचाचे सर्व घटक जास्तीत जास्त जमवाजमव करतील.  संयुक्त मंचाच्या या निर्णयाच्या अनुषंगाने, BSNLEU च्या परीमंडळ आणि जिल्हा संघटनांना विनंती करण्यात येते की ०२.११.२०२३ रोजी होणारी बैठक यशस्वीपणे आयोजित करण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करावेत.  BSNLEU च्या सर्कल आणि जिल्हा सचिवांना विनंती करण्यात आली आहे की त्यांनी हा कार्यक्रम नित्याचा व्यवहार न मानता या संयुक्त बैठकीत प्रत्येक नॉन एक्सएकटिव्ह कर्मचार्‍यांना एकत्रित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत.  म्हणून, CHQ कॉम्रेड्सना त्वरित तयारी सुरू करण्याची विनंती करतो.  *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*