कॉम्रेड जर कोणत्या पेन्शन धारक यांना मोबाईल क्रमांक किंवा ई मेल आयडी चेंज करायचा असेल तर ते ह्या फॉर्म चा वापर करू शकतात

31-10-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
121
Change of mobile and E mail add with CCA (1)_page-0001

कॉम्रेड जर कोणत्या पेन्शन धारक यांना मोबाईल क्रमांक किंवा ई मेल आयडी चेंज करायचा असेल तर ते ह्या फॉर्म चा वापर करू शकतात