कॉम्रेड जॉईंट फोरम च्या वतीने परिपत्रक जारी करण्यात येत आहे. तरी 2 नोव्हेंबर च्या बैठकीत याचा प्रमाणे आपण निर्णय करून 28 नोव्हेंबर चा कार्यक्रम सुद्धा यशस्वी करावा ही विनंती

31-10-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
84
कॉम्रेड जॉईंट फोरम च्या वतीने परिपत्रक जारी करण्यात येत आहे. तरी 2 नोव्हेंबर च्या बैठकीत याचा प्रमाणे आपण निर्णय करून 28 नोव्हेंबर चा कार्यक्रम सुद्धा यशस्वी करावा ही विनंती Image

कॉम्रेड जॉईंट फोरम च्या वतीने परिपत्रक जारी करण्यात येत आहे. तरी 2 नोव्हेंबर च्या बैठकीत याचा प्रमाणे आपण निर्णय करून 28 नोव्हेंबर चा कार्यक्रम सुद्धा यशस्वी करावा ही विनंती