*18.12.2022 रोजी आयोजित विशेष JTO LICE – पदोन्नती नाकारलेल्या निवडलेल्या उमेदवारांच्या जागी पात्र यादीतील उमेदवारांचा विचार करा – BSNLEU पुन्हा CMD BSNL यांना पत्र लिहिले.*

06-11-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
114
*18.12.2022 रोजी आयोजित विशेष JTO LICE – पदोन्नती नाकारलेल्या निवडलेल्या उमेदवारांच्या जागी पात्र यादीतील उमेदवारांचा विचार करा – BSNLEU पुन्हा CMD BSNL यांना पत्र लिहिले.*    Image

*18.12.2022 रोजी आयोजित विशेष JTO LICE – पदोन्नती नाकारलेल्या निवडलेल्या उमेदवारांच्या जागी पात्र यादीतील उमेदवारांचा विचार करा – BSNLEU पुन्हा CMD BSNL यांना पत्र लिहिले.*  

18.12.2022 रोजी झालेल्या विशेष JTO LICE मध्ये निवडलेल्या अनेक उमेदवारांनी त्यांची पदोन्नती नाकारली होती.  त्यामुळे, बीएसएनएलईयूने यापूर्वीच मागणी केली आहे की, ज्या उमेदवारांनी पदोन्नती नाकारली होती त्यांच्या जागी पात्रता यादीतील उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठवावे.  BSNLEU ने यापूर्वीच एकदा सीएमडी बीएसएनएलशी या विषयावर चर्चा केली आहे.  पुन्हा या विषयावर GS, BSNLEU, CMD BSNL सोबत 02.11.2023 रोजी चर्चा झाली.  सीएमडी बीएसएनएल यांनी याप्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे.  यालाच पुढे करत बीएसएनएलईयूने आज पुन्हा एकदा सीएमडी बीएसएनएलला पत्र लिहिले आहे.  *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*