कॉम्रेड काल CMD BSNL यांचा सोबत कॉम पी अभिमन्यु, महासचिव यांची विविध विषयांवर बैठक झाली. हया बैठकीचा गोषवारा इंग्लिश व मराठीत दिला गेला आहे. तरी सर्वानी ही माहिती प्रत्येक कर्मचारी कडे पोहचवावी ही विनंती
By

BSNLEU MH

Lorem ips
कॉम्रेड काल CMD BSNL यांचा सोबत कॉम पी अभिमन्यु, महासचिव यांची विविध विषयांवर बैठक झाली. हया बैठकीचा गोषवारा इंग्लिश व मराठीत दिला गेला आहे. तरी सर्वानी ही माहिती प्रत्येक कर्मचारी कडे पोहचवावी ही विनंती Image

कॉम्रेड काल CMD BSNL यांचा सोबत कॉम पी अभिमन्यु, महासचिव यांची विविध विषयांवर बैठक झाली. हया बैठकीचा गोषवारा इंग्लिश व मराठीत दिला गेला आहे. तरी सर्वानी ही माहिती प्रत्येक कर्मचारी कडे पोहचवावी ही विनंती