अर्जित रजा/अर्धपेड रजेच्या रोखीकरणाच्या (Leave Encashment) एकत्रित सूचनांवरील कॉर्पोरेट कार्यालयाचे पत्र.

07-11-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
76
अर्जित रजा/अर्धपेड रजेच्या रोखीकरणाच्या (Leave Encashment)  एकत्रित सूचनांवरील कॉर्पोरेट कार्यालयाचे पत्र. Image

अर्जित रजा/अर्धपेड रजेच्या रोखीकरणाच्या (Leave Encashment)  एकत्रित सूचनांवरील कॉर्पोरेट कार्यालयाचे पत्र.