*अयशस्वी अनुसूचित जाती/जमाती उमेदवारांच्या मूल्यमापनाच्या कमी मानकांचा अवलंब करून निकालांचे पुनरावलोकन – व्यवस्थापनाने BSNLEU ची मागणी नाकारली.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*अयशस्वी अनुसूचित जाती/जमाती उमेदवारांच्या मूल्यमापनाच्या कमी मानकांचा अवलंब करून निकालांचे पुनरावलोकन – व्यवस्थापनाने BSNLEU ची मागणी नाकारली.*    Image

*अयशस्वी अनुसूचित जाती/जमाती उमेदवारांच्या मूल्यमापनाच्या कमी मानकांचा अवलंब करून निकालांचे पुनरावलोकन – व्यवस्थापनाने BSNLEU ची मागणी नाकारली.*  

BSNLEU सतत मागणी करत आहे की LICEs मधील अनुत्तीर्ण SC/ST उमेदवारांच्या निकालांचे कमी मूल्यमापन मानक स्वीकारून पुनरावलोकन केले जावे.  BSNLEU ने विशेषतः तेलंगणा सर्कलमधील JE LICE ची भरलेली नसलेली ST पदे कमी मूल्यमापन मानकांचा अवलंब करून भरण्याची मागणी केली आहे.  मात्र, व्यवस्थापनाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे.  DoP&T च्या निर्देशांच्या विरोधात, BSNL व्यवस्थापन SC/ST कोट्यातील पदांविरुद्ध देखील स्वतःच्या गुणवत्ता उमेदवारांची गणना करत आहे.  BSNLEU ने अशी मागणी केली आहे की मागील 5 वर्षात घेतलेल्या सर्व LICE चे परिणाम कमी मूल्यमापन मानकांचा अवलंब करून पुनरावलोकन केले जावे.  BSNL व्यवस्थापन नकारात्मक भूमिका घेत असल्याने, BSNLEU आता या समस्येच्या निराकरणासाठी योग्य घटनात्मक प्राधिकरणाशी संपर्क साधेल.  *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*