*कॉम गणेश वाघाटे, जिल्हा सचिव, सिंधुदुर्ग यांनी कर्मचारी कमतरता च्या बाबतीत मुद्दा सोलापूर परिमंडळ कार्यकारणी बैठकीत मांडला होता. त्या अनुषंगाने CGM साहेब यांना एक सविस्तर पत्र पाठवून जास्तीत जास्त स्टाफ ची नेमणूक करावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*कॉम गणेश वाघाटे, जिल्हा सचिव, सिंधुदुर्ग यांनी कर्मचारी कमतरता च्या बाबतीत मुद्दा सोलापूर परिमंडळ कार्यकारणी बैठकीत मांडला होता. त्या अनुषंगाने CGM साहेब यांना एक सविस्तर पत्र पाठवून जास्तीत जास्त स्टाफ ची नेमणूक करावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.* Image

*कॉम गणेश वाघाटे, जिल्हा सचिव, सिंधुदुर्ग यांनी कर्मचारी कमतरता च्या बाबतीत मुद्दा सोलापूर परिमंडळ कार्यकारणी बैठकीत मांडला होता. त्या अनुषंगाने CGM साहेब यांना एक सविस्तर पत्र पाठवून जास्तीत जास्त स्टाफ ची नेमणूक करावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.*