*कॉम्रेड, 2024 च्या RH लिस्ट मध्ये RH ची संख्या फारच कमी करण्यात आली आहे. ही संख्या वाढावी ह्या साठी परिमंडळ च्या वतीने एक पत्र महाराष्ट्र प्रशासनाला देण्यात आले आहे.*

15-12-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
110
*कॉम्रेड, 2024 च्या RH लिस्ट मध्ये RH ची संख्या फारच कमी करण्यात आली आहे. ही संख्या वाढावी ह्या साठी परिमंडळ च्या वतीने एक पत्र महाराष्ट्र प्रशासनाला देण्यात आले आहे.* Image

*कॉम्रेड, 2024 च्या RH लिस्ट मध्ये RH ची संख्या फारच कमी करण्यात आली आहे. ही संख्या वाढावी ह्या साठी परिमंडळ च्या वतीने एक पत्र महाराष्ट्र प्रशासनाला देण्यात आले आहे.*