*कॉम्रेड मुंबईत सध्या सेवानिवृत्त कर्मचारी, इतर सरकारी व PSU कर्मचारी यांना विभागीय आवास CROP योजने अंतर्गत ऑलट करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ज्यामुळे BSNL ला राजस्व वाढण्यासाठी मदत सुद्धा होईल.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
Quarters under CROP policy-1(301943597616776)

*कॉम्रेड मुंबईत सध्या सेवानिवृत्त कर्मचारी, इतर सरकारी व PSU कर्मचारी यांना विभागीय आवास CROP योजने अंतर्गत ऑलट करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ज्यामुळे BSNL ला राजस्व वाढण्यासाठी मदत सुद्धा होईल.*