*ओए स्तरावर स्थानिक परिषदांची निर्मिती (Local Council) - GS,BSNLEU, कॉर्पोरेट कार्यालयाकडे तातडीने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करते.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*ओए स्तरावर स्थानिक परिषदांची निर्मिती (Local Council) - GS,BSNLEU, कॉर्पोरेट कार्यालयाकडे तातडीने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करते.*    Image

*ओए स्तरावर स्थानिक परिषदांची निर्मिती (Local Council) - GS,BSNLEU, कॉर्पोरेट कार्यालयाकडे तातडीने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करते.*   BSNLEU व्यवस्थापनावर सतत दबाव आणत आहे की, स्थानिक परिषदांना OA स्तरावर देखील काम करण्याची परवानगी द्यावी.  काही परीमंडळांमध्ये, स्थानिक परिषदा OA स्तरावर कार्यरत आहेत तर काही इतर परीमंडळांमध्ये, OA स्तरावर स्थानिक परिषद स्थापन केल्या जात नाहीत.  कॉम.पी.अभिमन्यू, जीएस,  BSNLEU ने आज या विषयावर सुश्री अनिता जोहरी, PGM(SR) यांच्याशी चर्चा केली आणि आग्रह धरला की, कॉर्पोरेट कार्यालयाने OA स्तरावर परिषदांच्या स्थापनेसाठी सर्व परीमंडळांना त्वरित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत.  PGM(SR) ने आवश्यक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.  *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*