*वैद्यकीय प्रतिपूर्तीला (मेडिकल रेमबुरसेमेन्ट) प्राप्तिकर परवानगी म्हणून मानले जाऊ नये - आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त, UP (पूर्व) यांनी जारी केलेले स्पष्टीकरण - BSNLEU ने आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणारे CMD BSNL यांना पत्र लिहिले.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
Labour issues in MH Circle-1(485905176287620)

*वैद्यकीय प्रतिपूर्तीला (मेडिकल रेमबुरसेमेन्ट)  प्राप्तिकर परवानगी म्हणून मानले जाऊ नये - आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त, UP (पूर्व) यांनी जारी केलेले स्पष्टीकरण - BSNLEU ने आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणारे CMD BSNL यांना पत्र लिहिले.*  

सध्या, प्राप्तिकरासाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आणि वैद्यकीय भत्त्याची रक्कम मोजली जात आहे.  प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, यूपी (पूर्व), यांनी एका आरटीआय प्रश्नाला उत्तर देताना असे म्हटले आहे की, कर्मचार्‍यांनी त्याच्या वैद्यकीय उपचारांवर, कोणत्याही सदस्याच्या उपचारांवर केलेल्या कोणत्याही खर्चाच्या संदर्भात नियोक्त्याने दिलेली रक्कम.  त्याच्या कुटूंबाला परक्विजिट म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ नये आणि म्हणून ते करपात्र नाही.  BSNLEU ने आज CMD BSNL यांना पत्र लिहिले असून, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, UP (पूर्व) यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणाचा हवाला देत BSNL मध्ये आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.  *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*