AUAB ची 14-06-2022 रोजीची ट्विटर मोहीम- परीमंडळ आणि जिल्हा सचिवांना विनंती करण्यात आली आहे की त्यांनी सर्व कॉम्रेड्सकडे त्यांचे Twitter खाते असल्याची खात्री करावी.

09-06-22
1 Min Read
By BSNLEU MH
162
AUAB ची 14-06-2022 रोजीची ट्विटर मोहीम- परीमंडळ आणि जिल्हा सचिवांना विनंती करण्यात आली आहे की त्यांनी सर्व कॉम्रेड्सकडे त्यांचे Twitter खाते असल्याची खात्री करावी. Image

आपल्या सर्वांना माहिती असल्याप्रमाणे, AUAB ने 14-06-2022 रोजी एक Twitter मोहीम आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये 3रे वेतन पुनरावृत्ती/वेतन पुनरावृत्ती समस्या त्वरित निकाली काढण्याची मागणी केली आहे.  ही ट्विटर मोहीम मोठ्या प्रमाणावर आयोजित करावी लागेल.  02-06-2022 रोजी ऑनलाइन झालेल्या BSNLEU च्या CEC बैठकीत या समस्येवर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली.  सर्व परीमंडल आणि जिल्हा सचिवांनी ताबडतोब खात्री करावी की, आमच्या सोबतींपैकी ज्यांच्याकडे स्मार्ट फोन आहे, पण ट्विटर खाते नाही, त्यांनी त्यांचे ट्विटर खाते त्वरित उघडावे.  14-06-2022 रोजी ट्विटर मोहीम यशस्वीपणे आयोजित करण्यासाठी सर्व परीमंडळे आणि जिल्हा संघटनांनी इतर सर्व प्रकार ची पावले उचलण्याची विनंती केली आहे. 

पी.अभिमन्यू, जीएस.