*कॉम्रेड भारत सरकार व BSNL च्या वतीने हर घर तिरंगा ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. तरी सर्वानी 15 आगस्ट ला आपल्या घरी झेंडा फडकवून हया कार्यक्रमात सहभाग नोंदवावा
By

BSNLEU MH

Lorem ips
Tiranga BSNL-1(137567293225790)

*कॉम्रेड भारत सरकार व BSNL च्या वतीने हर घर तिरंगा ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. तरी सर्वानी 15 आगस्ट ला आपल्या घरी झेंडा फडकवून हया कार्यक्रमात सहभाग नोंदवावा.