सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या संचालक मंडळाला निर्गुंतवणुकीसाठी कारवाई करण्याचा अधिकार दिला - BSNL कॉर्पोरेट कार्यालय सर्व CGM ला सरकारी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले

25-06-22
1 Min Read
By BSNLEU MH
283
सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या संचालक मंडळाला निर्गुंतवणुकीसाठी कारवाई करण्याचा अधिकार दिला - BSNL कॉर्पोरेट कार्यालय सर्व CGM ला सरकारी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले Image

सरकार आणि मंत्री वारंवार घोषणा करत आहेत की, BSNL ही धोरणात्मक महत्त्वाची राष्ट्रीय संपत्ती आहे आणि तिचे खाजगीकरण / निर्गुंतवणूक केली जाणार नाही.  त्याच वेळी, सरकारने आधीच बीएसएनएलचे 14,917 मोबाइल टॉवर खाजगीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.  बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे मोबाइल टॉवर्स आणि ऑप्टिक फायबर खासगीकडे सोपवले जातील, असेही राष्ट्रीय मुद्रीकरण धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.  या परिस्थितीत, BSNL कॉर्पोरेट कार्यालयाने 20.06.2022 रोजी एक पत्र जारी केले आहे, ज्यामध्ये सरकारच्या (गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन निर्गुंतवणूक विभाग – DIPAM) दिनांक 01 जून, 2022 च्या आदेशाचे समर्थन केले आहे. DIPAM च्या या आदेशानुसार, सरकारने  सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या संचालक मंडळाला शिफारस करण्यासाठी किंवा निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया हाती घेण्याचे अधिकार दिले आहेत.  त्या पत्रात असेही नमूद केले आहे की, निर्गुंतवणूक धोरणात्मक निर्गुंतवणूक किंवा अल्पसंख्याक समभागांच्या विक्रीद्वारे असू शकते.  20.06.2022 च्या कॉर्पोरेट कार्यालयाच्या आदेशाने सर्व मुख्य महाव्यवस्थापकांना वरील DIPAM पत्राद्वारे कळविण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  BSNLEU सुरुवातीपासूनच सांगत आहे की, निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्र उद्ध्वस्त करण्याच्या सरकारच्या धोरणाविरोधात जोरदार संघर्ष न केल्यास एक दिवस BSNL चे देखील खाजगीकरण होईल. 

पी.अभिमन्यू, जीएस.