*कॉम्रेड महाराष्ट्रातील नॉन एक्सएकटिव्ह कर्मचारी यांना सुद्धा BSNL Corporate व महाराष्ट्र इन्ट्रानेट सुविधा चा लाभ घेता यावा ह्यासाठी General Manager (HR व Admin) यांना सविस्तर पत्र देण्यात आले.

07-06-22
1 Min Read
By BSNLEU MH
195
FE51800A-E625-40E3-A0EA-BA528336AADD

*कॉम्रेड महाराष्ट्रातील नॉन एक्सएकटिव्ह कर्मचारी यांना सुद्धा BSNL Corporate व महाराष्ट्र इन्ट्रानेट सुविधा चा लाभ घेता यावा ह्यासाठी General Manager (HR व Admin) यांना सविस्तर पत्र देण्यात आले.*