BSNL व्यवस्थापनाकडून EPF आणि MP कायद्याचे उल्लंघन - BSNLEU ने CMD BSNL यांना पत्र लिहून कर्मचार्‍यांच्या पगारातून कापलेली रक्कम परत करण्याची मागणी केली आहे.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
m_merged(7)

बीएसएनएलच्या स्थापनेपूर्वी आणि नंतर लगेचच भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, सुरुवातीला व्यवस्थापनाद्वारे जीपीएफ लागू करण्यात आला.  तथापि, त्यानंतर, व्यवस्थापनाने आपले धोरण बदलले आणि कर्मचार्‍यांना ईपीएफमध्ये सामील होण्यास भाग पाडले.  इतकेच नाही तर मागील कालावधीसाठी EPF चे कर्मचारी योगदान देखील कर्मचार्‍यांच्या पगारातून वसूल केले गेले.  हे EPF आणि MP कायदा 1952 चे संपूर्ण उल्लंघन आहे. म्हणून, BSNLEU ने CMD BSNL यांना पत्र लिहून या प्रकरणाचे पुनरावलोकन करण्याची आणि कर्मचार्‍यांच्या पगारातून कापलेली रक्कम परत करण्याची मागणी केली आहे.

पी.अभिमन्यू, जीएस.