BSNLEU CHQ चे उप महासचिव कॉ जॉन वर्गीस यांची 3 ऱ्या वेतन वाटाघाटी समितीच्या सद्स्य पदी निवड करण्यात आली आहे.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
17052022

 महाराष्ट्र BSNLEU चे अभ्यासु नेतृत्व समिती मधे शामिल केल्याबद्दल महाराष्ट्र च्या वतीने कॉम पी अभिमन्यू GS यांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो व लवकरात लवकर 3 रे PRC BSNL कर्मचारी यांना लागू होईल अशी सदिच्छा व्यक्त करतो.