CGHS Reimbursement payment of retired BSNL Employees
By

BSNLEU MH

Lorem ips
368F4C38-B952-4AE3-9B29-E4D47546A87A

कॉम्रेड खालील लिस्ट प्रमाणे CGHS चे पयमेंट जून -2022 च्या पगारा सोबत होईल. कृपया ही माहिती आपल्या सेवानिवृत्त कर्मचारी पर्यंत पोहचवावी. धन्यवाद ????*

कॉम नागेशकुमार नलावडे परिमंडळ अध्यक्ष, BSNLEU

कॉम गणेश हिंगे परिमंडळ सचिव, BSNLEU

कॉम जॉन वर्गीस CCM सेक्रेटरी

कॉम अमिता नाईक संयोजक WWCC