*कॉम्रेड विस्तारीत परिमंडळ कार्यकारणी बैठकीत झालेल्या ठराव नुसार आज खालील विषयावर सविस्तर पत्र CGM साहेब यांना दिले.*

08-09-22
1 Min Read
By BSNLEU MH
245
24C2E12C-A8CE-40BC-8A87-7D0C86893B21

*कॉम्रेड विस्तारीत परिमंडळ कार्यकारणी बैठकीत झालेल्या  ठराव नुसार आज खालील विषयावर सविस्तर पत्र CGM साहेब यांना दिले.* 

 *1. भ्रष्टाचार2. BSNL मानजमेंट चा भोंगळ कारभार3. ATT/TT यांना असन्मान जनक काम*