आज CHQ च्या व WFTU च्या आवाहन ला प्रतिसाद देत जागतिक शांतते साठी BSNLEU महाराष्ट्र परिमंडळ च्या वतीने कार्यक्रम घेण्यात आला. सर्व सहभागी कॉम्रेड यांचे आभार.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
merge_from_ofoct(4)

आज CHQ च्या व WFTU च्या आवाहन ला प्रतिसाद देत जागतिक शांतते साठी BSNLEU महाराष्ट्र परिमंडळ च्या वतीने कार्यक्रम घेण्यात आला. सर्व सहभागी कॉम्रेड यांचे आभार.