*कॉम कौतिक बसते, DS कल्याण यांचा कडून मेडिकल संबंधित आलेले suggestion CHQ व GM HR यांच्या कडे विचारार्थ पाठविण्यात आले आहे.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
893933BA-ACE6-4A58-9680-3DB4C51FE41B

*कॉम कौतिक बसते, DS कल्याण यांचा कडून मेडिकल संबंधित आलेले suggestion CHQ व GM HR यांच्या कडे विचारार्थ पाठविण्यात आले आहे.*