E APAR व E Promotion मधे येणाऱ्या समस्या/त्रुटी
By

BSNLEU MH

Lorem ips
5

सर्व जिल्हा सचिव यांनी जिल्ह्यातील संबंधित अधिकारी यांच्याशी समनव्य साधून E APAR व E Promotion मधे येणाऱ्या समस्या/त्रुटी दूर कराव्यात