सर्व जिल्हा सचिव यांना विनंती आहे की नॉन एक्सएकटिव्ह कर्मचारी यांचा डेटा ERP मधे अपडेट झाला आहे की नाही याची खात्री करून घेणे.????
By

BSNLEU MH

Lorem ips
4882DB7C-D864-4F4A-9F1E-BDB5D3FCEA03

सर्व जिल्हा सचिव यांना विनंती आहे की नॉन एक्सएकटिव्ह कर्मचारी यांचा डेटा ERP मधे अपडेट झाला आहे की नाही याची खात्री करून घेणे.