IDA थकबाकी पेमेंट केस.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
IDA थकबाकी पेमेंट केस.  Image

 बीएसएनएलच्या नॉन-एक्सएकटिव्ह ना IDA थकबाकी देण्याकरिता माननीय उच्च न्यायालयात आदेश मिळाला आहे. तथापि, बीएसएनएलच्या नॉन एक्सएकटिव्ह ना IDA थकबाकी न देण्याकरिता DoT व्यवस्थापन बीएसएनएल व्यवस्थापनावर दबाव आणत आहे. दिनांक 27.10.2021 रोजी सीएमडी बीएसएनएलने जारी केले आहे.  BSNL व्यवस्थापनाने आधीच पत्र दिलेले आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की जेव्हा पैसे उपलब्ध होतील तेव्हा आयडीए बकाया पैसे दिले जातील. जर बीएसएनएलने नॉन एक्सएकटिव्ह ना IDA बकाया दिला  तर पेंशनधारकांना सुद्धा बकाया  पैसे द्यावे लागतील.

या पार्श्वभूमीवर, केरळ उच्च न्यायालयात बीएसएनएल व्यवस्थापनाविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी  बीएसएनएल EU ने सांगितले आहे. काल, कॉम पी अभिमन्यू, जीएसने या समस्येचे तपशीलवार दिले आहे.  वकील श्री व्ही. व्ही. सुरेश त्यांनी उत्तर दिले की, केरळ उच्च न्यायालयाने केवळ 23.05.2022 रोजी पुन्हा उघडत आहे, आणि न्यायालयीन पुन्हा उघडल्यानंतर त्वरित केस दाखल करण्याचे वआश्वासन दिले आहे. *

 -पी.अभिमन्यू, जीएस.