JE LICE – रिक्त पदे फक्त 15 परीमंडळांमध्ये उपलब्ध आहेत – 7 परीमंडळांमध्ये एकाच अंकात रिक्त जागा – BSNLEU ने CMD BSNL यांना पत्र लिहून जेई LICE 31.01.2020 रोजी अस्तित्वात असलेल्या रिक्त पदांसह ठेवण्याची मागणी केली आहे.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
DF468ED8-E2C2-41BD-B708-9B0D80C29083

 कॉर्पोरेट ऑफिसने 16.10.2022 रोजी JE LICE ठेवण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे.  मात्र, 15 परीमंडळांमध्येच पदे रिक्त आहेत.  इतर मंडळांमध्ये एकही जागा रिक्त नाही.  15 सर्कलपैकी 7 सर्कलमध्ये फक्त एक अंकी जागा रिक्त आहेत.  ही समस्या बीएसएनएल व्यवस्थापनाची निर्मिती आहे.  पुनर्रचनेच्या नावाखाली 34,646 JE/Draftsman पदांची कपात करून 7,991 पदे करण्यात आली.  जेईच्या संवर्गात सर्वच मंडळांमध्ये तीव्र टंचाई आहे.  त्यामुळे, बीएसएनएलईयूने सीएमडी बीएसएनएल यांना पत्र लिहून मोठ्या संख्येने जेई पदे रद्द करण्याच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली आहे.  दरम्यान, BSNLEU ने आगामी JE LICE 31.01.2020 रोजी अस्तित्वात असलेल्या JE रिक्त पदांसह ठेवण्याची मागणी केली आहे. 
पी.अभिमन्यू, जीएस.