बीएसएनएलईयूने सीएमडी बीएसएनएल यांना पत्र लिहून गैर-कार्यकारी (Non Executive) साठी नवीन पदोन्नती धोरणाची (Promotion Policy) मागणी केली आहे. सरचिटणीस व उप सरचिटणीस यांनी आज या विषयावर संचालक (एचआर) यांच्याशी चरà¥
By

BSNLEU MH

Lorem ips
05092022

BSNLEU ने आधीच नॉन-एक्झिक्युटिव्हसाठी नवीन प्रमोशन पॉलिसीची मागणी केली आहे.  पुन्हा एकदा, BSNLEU ने आज CMD BSNL यांना पत्र लिहून नॉन-एक्झिक्युटिव्हसाठी नवीन प्रमोशन पॉलिसी लागू करण्याची मागणी केली आहे.  BSNLEU ने नॉन-एक्झिक्युटिव्हसाठी नवीन प्रमोशन पॉलिसीची मागणी करण्यासाठी खालील कारणे नमूद केली आहेत.  (1) मान्यताप्राप्त युनियन आणि व्यवस्थापन यांच्यात NEPP साठी करार झाल्यापासून 14 वर्षे झाली आहेत.  त्यानंतर बरेच बदल झाले आहेत, ज्या मुळे नवीन  धोरण आखणे अपेक्षित आहे.

 (2) एक्झिक्युटिव्ह प्रमोशन पॉलिसी (EPP) आणि नॉन-एक्झिक्युटिव्ह प्रमोशन पॉलिसी (NEPP) यांच्यात बरीच असमानता आहे.  ही विषमता संपली पाहिजे.

 (३) NEPP मध्ये, DoT मधून आत्मसात केलेले कर्मचारी आणि BSNL द्वारे थेट भरती केलेले कर्मचारी यांच्यात असमानता आहे.  दूरसंचार विभागातून सामावून घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना अनुक्रमे 4 वर्षे आणि 7 वर्षे पूर्ण झाल्यावर 1ली आणि 2री बढती मिळते.  परंतु थेट भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अनुक्रमे 8 आणि 8 वर्षे पूर्ण झाल्यावरच 1ली आणि 2री पदोन्नती मिळते.

 (4) गैर-कार्यकारी वर्गातील एक चांगला वर्ग स्टेग्नेशन मूळे त्रस्त आहे.  रखडलेल्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नवीन प्रोत्साहन धोरण लागू केले पाहिजे

 à¤•à¥‰.पी.अभिमन्यू, जीएस, आणि कॉ.जॉन वर्गीस, डी.जी.एस, यांनी आज या विषयावर संचालक (एचआर) यांच्याशी तपशीलवार चर्चा केली आणि गैर-कार्यकारींना नवीन पदोन्नती धोरण लागू करण्याची जोरदार मागणी केली.

पी.अभिमन्यू, जीएस.