तात्पुरती स्थिती मजदूर (Temporary Satus Majdoor TSM )- मधून थेट दूरसंचार तंत्रज्ञ (Telecom Technician) बनलेल्या कर्मचार्‍यांना अध्यक्षीय आदेश(PO) जारी करणे बाबत GS व DGS यांनी संचालक (HR) यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
तात्पुरती स्थिती मजदूर (Temporary Satus Majdoor TSM )- मधून थेट दूरसंचार तंत्रज्ञ (Telecom Technician) बनलेल्या कर्मचार्‍यांना अध्यक्षीय आदेश(PO) जारी करणे बाबत GS व DGS यांनी संचालक (HR) यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली. Image

BSNLEU सातत्याने मागणी करत आहे की, ज्या TSMs ला थेट दूरसंचार तंत्रज्ञ म्हणून पदोन्नती देण्यात आली होती, त्यांना राष्ट्रपतींच्या आदेशाने PO जारी करण्यात यावे.  हे कर्मचारी टेम्पररी स्टेटस मजदूरमधून थेट टेलिकॉम तंत्रज्ञ झाले आहेत.  बीएसएनएलमध्ये असे सुमारे ४०० कर्मचारी आहेत.  BSNLEU ने हा मुद्दा वेळोवेळी उचलला आहे, परंतु दूरसंचार विभागाने ते नाकारले होते.  पुन्हा एकदा BSNLEU ने संचालक (HR) यांना पत्र लिहून हा मुद्दा सचिव स्तरावर उचलण्याची मागणी केली आहे.  आज कॉ.पी.अभिमन्यू, जीएस आणि कॉ.जॉन वर्गीस, डी.जी.एस. यांनी आज श्री अरविंद वडनेरकर, संचालक (एचआर) यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली.  बीएसएनएलईयूने मागणी केली की, हा मुद्दा पुन्हा एकदा दूरसंचार सचिव यांच्या स्तरावर उचलला जावा.  संचालक (एचआर) यांनी आवश्यक ते करण्याचे आश्वासन दिले.

पी.अभिमन्यू, जीएस.